Nowotwory szyjki macicy


Badanie histopatologiczne – badanie pod mikroskopem materiału pobranego od pacjenta w celu oceny charakteru procesu chorobowego; ma duże znaczenie w rozpoznawaniu chorób nowotworowych, wielu schorzeń zapalnych i zwyrodnieniowych, monitorowaniu postępu leczenia.

Brodawczak ludzki (HPV) - wirus z rodziny papillomawirusów, przenoszony drogą płciową. Dotychczas rozpoznano ok 100 typów tego wirusa, z których część może być przyczyną powstania łagodnych zmian na skórze (brodawki), a część wystąpienia nowotworów złośliwych, takich jak rak szyjki macicy, czy rak prącia.

Chemioterapia – metoda leczenia, polegająca na wprowadzaniu syntetycznych związków chemicznych do komórek organizmów, w celu zwalczania chorób nowotworowych.

Cytologia, badania cytologiczne - badanie przesiewowe w kierunku raka szyjki macicy, pozwalające na wczesne rozpoznanie stanu przedrakowego szyjki macicy.

Dysplazja – zmiana przedrakowa, dla której charakterystyczne są nieprawidłowości w wyglądzie komórek (zmiany cytologiczne) oraz zaburzenia w architekturze tkanki, wskazujące na wczesny krok w kierunku transformacji nowotworowej.

Endoskopia – zabieg diagnostyczno-leczniczy, polegający na badaniu wnętrza ciała przy wykorzystaniu endoskopów, czyli aparatów, umożliwiających doprowadzenie światła oraz optyki do wnętrza przewodu pokarmowego, oddechowego oraz jam ciała.

Epidemiologia – nauka, zajmująca się badaniem czynników i warunków, związanych z powstawaniem i szerzeniem się chorób oraz innych schorzeń i zaburzeń zdrowia w populacji.

Kolposkopia - wziernikowanie szyjki macicy. Badanie kolposkowe polega na oglądaniu powierzchni szyjki macicy, dolnej części jej kanału oraz pochwy i sromu, przy pomocy urządzenia, zwanego kolposkopem.

Konsylium (łac. consilium) – narada lekarzy, mająca na celu ustalenie diagnostyki, badań dodatkowych oraz ostatecznej diagnozy i sposobu terapii w razie skomplikowanych przypadków medycznych.

Laparoskopia – wziernikowanie jamy otrzewnej za pomocą instrumentu optycznego, wprowadzonego przez powłoki brzuszne. Metoda jest wykorzystywana w diagnostyce zmian patologicznych i umożliwia pobranie materiału do badania histopatologicznego oraz przeprowadzanie zabiegów w obrębie jamy brzusznej.

Patomorfologia – dział medycyny, zajmujący się rozpoznawaniem, klasyfikacją oraz czynnikami prognostycznymi chorób na podstawie zmian morfologicznych w tkankach i narządach.

Upławy – nieprawidłowe wydzieliny z pochwy.

 

 

Projekt pn. „Profilaktyka chorób nowotworowych w Nowym Sączu oraz w powiecie nowosądeckim realizowana w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu” dofinansowany jest ze środków MFEOG oraz NMF w ramach Programu PL07/13.